VRAAG 3

Op hoeveel onderwerpen moet uw stemadvies worden gebaseerd?

A.    1 onderwerp

B.    meer onderwerpen