Colofon

De KieswijzerKiezer is ontworpen door Martin Rosema, die in 2004 promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over stemgedrag bij verkiezingen. Sindsdien is hij als docent politicologie verbonden aan de Universiteit Twente, waar hij tevens wetenschappelijk onderzoek heeft verricht naar het ontwerp van kieswijzers en hun effect op stemgedrag bij verkiezingen (voor meer info over zijn onderzoek en enkele links naar artikelen over kieswijzers in kranten, tijdschriften en blogs, zie deze website ). Deze website is gefinancierd met privé-middelen en gemaakt in vrije tijd, dus uw belastinggeld is er niet aan verkwanseld.

We hebben vanaf de lancering van deze website in 2012 steeds getracht om de feiten over de beschikbare kieswijzers zo accuraat mogelijk weer te geven en op basis van de ons beschikbare informatie tot een kwaliteitsoordeel te komen. Onvermijdelijk is dat tot op zekere hoogte subjectief, want er bestaat geen gouden standaard voor het ontwerp van kieswijzers. Dat op alle kieswijzers wel iets valt aan te merken, hebben we getracht op een luchtige manier duidelijk te maken met de vragen van de KieswijzerKiezer. Van buitenaf heb je bovendien nooit volledig zicht op de manier waarop de makers van kieswijzers te werk zijn gegaan. Dat geldt ook voor het vaststellen van de juistheid van de posities van politieke partijen in kieswijzers: deze hebben we niet getoetst, omdat dit voor een zo groot aantal stellingen en partijen ondoenlijk is. Maar het is wel mogelijk om te beoordelen of kieswijzers een breed scala aan relevante onderwerpen meenemen, of de stellingen duidelijk zijn geformuleerd, of de antwoordcategorieën helder en eenduidig zijn, of het resultaatscherm helder weergeeft hoe goed elke partij scoort, en of de manier waarop tot een resultaat wordt gekomen transparant en geschikt is. De meest waardevolle bijdrage die we kunnen leveren, is om op die basis naar eer en geweten een oordeel te geven over de beschikbare kieswijzers. Dat hebben we op deze website gedaan. En daarbij is in de KieswijzerKiezer gepoogd het element humor een kans te geven.